Aybü Kar-Mer - Aybü Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 24 Nisan 2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan karar ve yönetmelik ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

AYBÜ öğrencilerinin üniversiteye adım atmasından iş dünyasına girmeleri sürecine kadar kariyer gelişimlerine katkı sunmak; öğrencilerimiz, mezunlarımız ve mensuplarımız arasında sıkı ilişkiler geliştirmek; öğrencilerimiz ve mezunlarımıza sunacağımız çeşitli fırsatlarla ve kuracağımız diyaloglarla onlara kariyer yolculuklarında eşlik etmek merkezimizin temel amacıdır.

AYBÜ Kariyer Merkezi tüm projelerin etkin ve aktif olarak uygulanabilmesi için ulusal / uluslararası kariyer merkezleri ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile iş birliği içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Misyon

AYBÜ KARMER, kendi bünyesinde oluşturduğu alt yapı ile öğrencilerinin ve mezunlarına her anlamda katkı sunmayı temel amaç olarak belirlemiştir. Bu minvalde öğrencilerinin staj süreçlerini yönetebilmek, mesleki açıdan gelişebilecekleri danışmanlık hizmetleri sağlayabilmek merkezin birinci misyonudur. Öte yandan AYBÜ KARMER öğrencilerinin mesleki açıdan gelişmelerine katkı sunarken ‘kendilerini tanıyabilecekleri’ bir çerçeveyi de ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Vizyon

AYBÜ KARMER, öğrencilerinin üniversiteye başladıkları süreden mezun oldukları güne kadar staj ve istihdam süreçlerine katkı sağlamanın yanı sıra, mesleki anlamda yetkinlik ve donanımları ile alanlarına ilişkin bilgi birikimlerini arttırabilecek bir zemin hazırlamak, öğrencilerinin uluslararası perspektiften olguları anlayabilmesinin önünü açmak ve çağın gerektirdiği şartlarda insan yetiştirebilmek üzere vizyonunu belirlemiştir.