Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Rahim AY
Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Musab Talha AKPINAR
Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Fatma Elif ERGİN
Müdür Yardımcısı

Dr. Osman YILDIZ
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Begüm ÜNVEROĞLU
Üye

Öğretim Gör. Hacı Kaya
Üye

Ahmet AKÇA
ÜyePersonel

Esra Akçay
Personel

İnayet AKSOY BİNGÖL
Personel